ریچارد داتس

ریچارد داتس

ریچارد داتس یک کاوشگر معنوی امروزی است. او با اشتیاق به مسائل معنوی باستانی و مدرن ، نحوه استفاده از این اصول در زندگی روزمره را با ما به اشتراک می گذارد. او بیش از یک دهه است که خود این تکنیک ها را آزمایش کرده است و به بررسی چرایی کار آنها و جدا کردن علم از خرافات می پردازد. در این فرآیند ، او کارآفرینان ، نویسنده ها و معلم های موفقی را آموزش داده است.

کتاب های ریچارد داتس