مایکل گوریان

مایکل گوریان

مایکل گوریان نویسنده و فیلسوف اجتماعی آمریکایی است. وی به عنوان مشاور ازدواج و خانواده و مشاور شرکت ها فعالیت می کند. وی تاکنون بیست و هشت کتاب منتشر کرده است که چندین مورد از آنها جزو کتاب های پرفروش نیویورک تایمز بودند. وی به همراه لئونارد ساكس به عنوان یكی از حامیان اصلی جنبش آكادمیك پسا مدرن "تک جنسیتی" در نظر گرفته شده است. گوریان در دانشگاه گونزاگا ، دانشگاه واشنگتن شرقی و دانشگاه آنکارا تدریس می کند. تحقیقات وی برای والدین ، ​​مدافعان ، مدیران و دست اندرکاران آموزش و پرورش ضروری است.

کتاب های مایکل گوریان

شگفتی دختران


پسران نوجوان