آروین آذرگین

آروین آذرگین

آروين آذرگين سال 1355 در اصفهان ، مدرس دانشگاه ، نویسنده ، مشاور بر پایه روانشناسی وجودی و... می باشد. وی دارای مدرک دکتری فلسفه از دانشگاه اصفهان است.

کتاب های آروین آذرگین

عکاسی دیجیتال


معنای زندگی پشت چراغ قرمز