جیمز آر. همیلتون

جیمز آر. همیلتون

جیمز آر. همیلتون ، استاد برجسته فلسفه در دانشگاه ایالتی کانزاس در منهتن کانزاس است که در زمینه موضوعات زیبایی شناسی و موضوعات فلسفه هنر فعالیت می کند. او یک فیلسوف تجربی است و کار خود را با استفاده از مطالعات در تئوری تصمیم گیری ، نظریه های رسمی یادگیری ، علوم اعصاب ، روانشناسی شناختی و انسان شناسی شناختی با دیگران به اشتراک می گذارد. وی کتاب ها و مقالات زیادی در زمینه های زیبایی شناسی به چاپ رسانده است.

کتاب های جیمز آر. همیلتون

هنر تئاتر