میشل لوبلان

میشل لوبلان

میشل لو بلان یک نویسنده مستقل و منتقد فیلم است. او تاکنون كتابهای خود را با كالین آدل درباره جان كارپنتر ، تیم برتون ، فیلم ترسناک ، جكی چان ، انیمه و استودیو گیبلی و ... همكاری كرده است.

کتاب های میشل لوبلان

دیوید لینچ