آنی سیلوسترو

آنی سیلوسترو

آنی سیلوسترو عاشق کتاب است که می خواند و می نویسد تا آنجا که ممکن است و اغلب می توانید تعداد زیادی تکه های کاغذ اطرافش پیدا کنید، بنابراین او جایی برای نشستن یا جایی برای تعلیم خود دارد. کتاب های تصویری وی شامل BOONY'S BOOK CLUB ، تصویر سازی شده توسط Tatjana Mai-Wyss (Doubleday) ، MICE SKATING ، به تصویر کشیده شده توسط Teagan White (استرلینگ ، پاییز 2017) ، و CHRISTMAS TREE WHO که قطارها را دوست دارد، چاپ شده توسط پائولا زاکیمی (HarperCollins ، پاییز 2018) می باشد. آنی با خانواده اش در ساحل در نیوجرسی زندگی می کند.

کتاب های آنی سیلوسترو

باشگاه کتاب خوانی بانی