فرهاد ناظرزاده کرمانی

فرهاد ناظرزاده کرمانی

فرهاد ناظرزاده کرمانی زاده ی 1326 ،  پسرِ احمد ناظرزاده کرمانی و پژوهشگر هنرهای نمایشی و تئاتر است. وی مدرک لیسانس ادبیات نمایشی و لیسانس علوم اجتماعی خود را از دانشگاه تهران گرفته است و در سال ۱۹۷۷ از دانشگاه ایالتی بولینگ گرین در مقطع دکتری فارغ‌التّحصیل شد. رسالهٔ وی جایگاه رسانه‌های جمعی در زندگانی سالمندان: پژوهشی در مصرف رسانهٔ جمعی و رضایت از زندگی بین اعضای یازده کلوب سالمندی در منطقهٔ وودکانتی ایالت اوهایو بوده است.

کتاب های فرهاد ناظرزاده کرمانی