سوسانا گونکالوس ویانا

سوسانا گونکالوس ویانا

سوسانا گونکالوس ویانا (Susana Goncalves Viana) یک روانشناس آموزشی واجد شرایط و مربی مدرسه و خانواده است. او بنیانگذار و مدیر عامل شرکت SerutuFutures Ltd می باشد. قبل از آن به مدت پنج سال برای دستیابی به عنوان كودك به عنوان روانشناس آموزشی ویژه و به مدت شش سال در لندن ریچموند به عنوان یك روانشناس آموزشی كار كرد. او همچنین به عنوان معلم دبستان در انگلیس و پرتغال فعالیت داشته است.

کتاب های سوسانا گونکالوس ویانا