راشل بروکس

راشل بروکس

راشل بروکس (متولد 29 دسامبر 1971) مدرس گروه مطالعات آموزشی دانشگاه ساری انگلیس است. وی برای دانشگاه آزاد و دانشگاه ساوتهمپتون تدریس کرده و به عنوان محقق بنیاد ملی تحقیقات آموزشی کار کرده است.

کتاب های راشل بروکس