نیل لاوندر

نیل لاوندر

نیل جی لاوندر ، استاد روانشناسی در کالج اوشن کانتی در نیوجرسی است که در آنجا وی یک تمرین خصوصی را نیز حفظ می کند. او تا کنون در نوشتن چند کتاب همکاری داشته است. او همچنبن یک وبلاگ نویس نیز هست و در نیوجرسی ساکن است.

کتاب های نیل لاوندر

خلع سلاح افراد خودشیفته