رابرت مکنزی

رابرت مکنزی

رابرت مکنزی(ROBERT J. MACKENZIE) ، یک روانشناس آموزشی و خانواده درمانی است که برنامه Setting Limits را پایه گذاری کرده است. وی نویسنده مجموعه تنظیم محدودیت ها و تنظیم محدودیت ها با کودک با اراده قوی شما است. دکتر مک کنزی نویسنده پرفروش، خانواده درمان، روانشناس آموزشی و مربی والدین و مربی توسعه کارکنان شناخته شده در سطح کشور با بیش از 30 سال تجربه می باشد.

کتاب های رابرت مکنزی