جان الدهام

جان الدهام

جان اولدهام رئیس موقت گروه روانشناسی و علوم رفتاری مننینگر در کالج پزشکی بیلور است. وی یک متخصص برجسته در زمینه اختلالات شخصیت است و در بیشتر دوره تصدی خود در انجمن روانپزشکی آمریکا فعال بوده است. از جمله کارهای وی می توان به "خود پرتره بودن شخصیت جدید" اشاره کرد: "چرا در بیمارستان به طور مختصر بستری شویم، به همان روشی که فکر می کنید، کار می کنید، عشق می ورزید و عمل می کنید" و "پویایی درمانی".

کتاب های جان الدهام

چهره جدید شخصیت