جان وود

جان وود

جان جی وود بنیانگذار و رئیس اجرایی اتاق خواندن است، یک سازمان غیرانتفاعی است که برای از بین بردن فقر جهانی از طریق قدرت آموزش و پرورش است. او نویسنده "ترک مایکروسافت برای تغییر جهان" و "ایجاد اتاق برای مطالعه" است.

کتاب های جان وود

احساس خشم


احساس غم


احساس ترس