هری کارپنتر

هری کارپنتر

هری کارپنتر در سنین پایین علاقه به یافتن چگونگی استفاده بیشتر از ضمیر ناخودآگاه خود را پیدا کرد. اطلاعاتی که او در طول زندگی پیدا کرد از بسیاری جهات به او و همسرش کمک کرد به طوری که می خواست آنها را به اشتراک بگذارد. وی پس از بازنشستگی، این دانش را در منطقه جنوب کالیفرنیا تدریس می کند. شاگردان هری مدام از او کتابی می خواستند که حاوی آنچه او آموزش می داد باشد. از آنجا که هیچ کتاب موجودی از تمام این اطلاعات برخوردار نیست، پاسخ او نوشتن غول درون بود. هری کارپنتر مهندس بازنشسته تحقیقات هوافضا است. او چهار فرزند و هفت نوه دارد. او و همسرش جین در فالبروک، کالیفرنیا زندگی می کنند.

کتاب های هری کارپنتر

غول درون