یوسف یزدیان وشاره

یوسف یزدیان وشاره

یوسف یزدیان وشاره متولد سال 1339، کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی می باشد. وی مربی امور تربیتی در آموزش و پرورش، کارشناس کشاورزی، مدیر آموزش و ترویج کشاورزی، بازنشسته جهاد کشاورزی، کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی (در حال حاضر) بوده است.

کتاب های یوسف یزدیان وشاره

کروکودیل در کلاس