محمود عابدی

محمود عابدی

محمود عابدی (زاده ۱۳۲۳، چادگان) عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. همچنین مدیر گروه تصحیح متون فرهنگستان ادب و زبان فارسی است. وی برندهٔ دو دورهٔ جایزهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای تصحیح کتاب نفحات‌الانس و کشف‌المحجوب شده‌است.

کتاب های محمود عابدی

یک حرف صوفیانه


درویش گنج بخش


جستجویی در نهج البلاغه