نعیمه اسلاملو

نعیمه اسلاملو

نعیمه اسلاملو متولد سال 1358، که پژوهشگر و مدرس حوزه زن و حجاب و خانواده است، 18 عنوان کتاب را به تألیف رسانده که برخی از این کتب شامل حریم ریحانه، کلبه مهر، ساکنان بهشت، زن ستم تاریخی ستم برابری، پیشوایان هرزه و ... است. وی همچنین مدرس بیش از 70 دوره آموزشی تخصصی حجاب است. اسلاملو در سال 89 به عنوان بانوی سرافراز اسلامی شناخته شد. 

کتاب های نعیمه اسلاملو

جادوگران برهنه


جواهرانه


تلاوت آرامش 2


فرشته ها هم عاشق می شوند


حریم ریحانه 1


سفیران امریکایی


پیشوایان هرزه


بهترین حضور


دو نیمه ی هم


میراث زخم خورده


نسل نور- دفتر سوم


خانه ای پیش خدا


ساکنان بهشت