نعیمه اسلاملو

نعیمه اسلاملو

نعیمه اسلاملو متولد سال 1358، که پژوهشگر و مدرس حوزه زن و حجاب و خانواده است، 18 عنوان کتاب را به تألیف رسانده که برخی از این کتب شامل حریم ریحانه، کلبه مهر، ساکنان بهشت، زن ستم تاریخی ستم برابری، پیشوایان هرزه و ... است. وی همچنین مدرس بیش از 70 دوره آموزشی تخصصی حجاب است. اسلاملو در سال 89 به عنوان بانوی سرافراز اسلامی شناخته شد. 

کتاب های نعیمه اسلاملو

سفیران امریکایی


خانه ای پیش خدا


جادوگران برهنه


پیشوایان هرزه


جواهرانه


تلاوت آرامش 2


حریم ریحانه 1


دو نیمه ی هم


بهترین حضور


ساکنان بهشت