نعیمه اسلاملو

نعیمه اسلاملو

نعیمه اسلاملو متولد سال 1358، که پژوهشگر و مدرس حوزه زن و حجاب و خانواده است، 18 عنوان کتاب را به تألیف رسانده که برخی از این کتب شامل حریم ریحانه، کلبه مهر، ساکنان بهشت، زن ستم تاریخی ستم برابری، پیشوایان هرزه و ... است. وی همچنین مدرس بیش از 70 دوره آموزشی تخصصی حجاب است. اسلاملو در سال 89 به عنوان بانوی سرافراز اسلامی شناخته شد. 

کتاب های نعیمه اسلاملو

سفیران امریکایی


نسل نور- دفتر سوم


جواهرانه


تلاوت آرامش 2


فرشته ها هم عاشق می شوند


زن، ستم تاریخی، ستم برابری


جادوگران برهنه


حریم ریحانه 1


پیشوایان هرزه


خانه ای پیش خدا


دو نیمه ی هم


بهترین حضور


میراث زخم خورده


ساکنان بهشت