میری دلانسه

میری دلانسه

در خانواده من مثل دوچرخه سواری، نقاشی می کشیم. مادربزرگ من قصه گویی فوق العاده ای داشت. به این ترتیب من خودم را کاملاً طبیعی دیدم که در نقاشی ها قصه می گویم. معلم هنرهای پلاستیک، با این وجود مجبور شدم به مدرسه برگردم. در واقع، هیچ عامه پسندیده تری نسبت به کودک خردسال وجود ندارد: اگر او در صفحه اول قرار نگیرد، کتاب را بدون هیچ گونه ناراحتی ترک خواهد کرد.

کتاب های میری دلانسه

خشم قلمبه