جاناتان ری

جاناتان ری

جاناتان ری متولد 1948 ، مورخ و فیلسوف انگلیسی ساکن بردفورد است. ری که در دانشگاه ساسکس و سپس در آکسفورد تحصیل کرده ، پیش از این استاد فلسفه دانشگاه میدلکس بوده است ، اما برای اینکه "وقت بیشتری برای تفکر داشته باشد" کار تدریس را رها کرد.

کتاب های جاناتان ری

هایدگر