حمدبن عبدالعزیز الکواری

حمدبن عبدالعزیز الکواری

حمد بن عبدالعزیز الکواری متولد 1 ژانویه 1948 در الغریه ، قطر ، دیپلمات و سیاستمدار قطری است. دکتر الکواری به عنوان وزیر امور خارجه با درجه معاون نخست وزیر خدمت می کند و پیش از این وزیر فرهنگ ، هنر و میراث قطر (2016-2018) بود. وی پیش از این سفیر قطر در فرانسه و ایالات متحده و همچنین سفیر سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل بود. دکتر الکواری کاندیدای انتخابات مدیرکل یونسکو در سال 2017 بود. وی متاهل و پدر سه فرزند است.

کتاب های حمدبن عبدالعزیز الکواری

چنین کنند بلندهمتان