سروناز علم بیگی

سروناز علم بیگی

سروناز علم بیگی متولد سال 1357 ، مستند ساز و نقاش است. وی فارق التحصیل رشته نقاشی است و از سال ۱۳۷۹ فعالیتش را به عنوان یک هنرمند مستقل آغاز کرده  است. آثار او در نمایشگاه ها ، موزه ها و جشنواره های متعدد در جهان به نمایش درآمدند. آشنایی و گرایش او به مستندسازی از سال ۱۳۹۱، جهان حرفه ای اش را دستخوش تغییر داد. ثبت و ضبط امر واقع با دوربین و رسیدن به حقیقت راهی دیگر است برای او تا به کشف، درک و بیان پیچیدگی های درون انسان بپردازد. سروناز علم بیگی علاقه مند به فلسفه -هنر و چالش های اجتماعی است.

کتاب های سروناز علم بیگی

آن جا میان دو جهان