اس یان رابرتسون

اس یان رابرتسون

ایان رابرتسون (متولد 26 آوریل 1951) یک عصب شناس و روانشناس بالینی اسکاتلندی و استاد روانشناسی در کالج ترینیتی دوبلین است. یان رابرتسون استاد روانشناسی در کالج ترینیتی، دوبلین و مدیر بنیانگذار موسسه علوم اعصاب کالج ترینیتی است. رابرتسون اولین روانشناسی در ایرلند است که به عضویت آکادمی سلطنتی ایرلند انتخاب شده است. رابرتسون همچنین سمت های استاد میهمان در دانشگاه کالج لندن، استاد میهمان در دانشگاه بانگور، دانشگاه ولز و دانشمند بازدید کننده را در موسسه تحقیقاتی روتمن، دانشگاه تورنتو بر عهده دارد. رابرتسون قبلاً دانشمند ارشد واحد شناخت و مغز MRC در دانشگاه کمبریج بود که در آنجا نیز عضو هیوز هال بود. رابرتسون از سال 2011 تا 2011 در کمیته علوم اعصاب و سلامت روان Wellcome Trust حضور داشت.

کتاب های اس یان رابرتسون

حل مسئله