جینا سرمینارا

جینا سرمینارا

جینا سرمینارا (11 آوریل 1914 - آوریل 1984) نویسنده آمریکایی در زمینه های فراروانشناسی، معنویت و تناسخ بود. او در میلواکی متولد شد و لیسانس ، MA و Ph.D دریافت کرد. مدرک روانشناسی از دانشگاه ویسکانسین-مدیسون. سالها تحقیق وی در مورد ادگار کیس وی را بر آن داشت تا در سال 1950 کتابی با عنوان بسیاری از عمارت ها در مورد تناسخ دوباره منتشر کند. کتاب های دیگر او در مورد تناسخ شامل "جهان درون"، "بسیاری از زندگی ها"، "بسیاری از عشق ها" و "بینش برای دوران دلو" است.

کتاب های جینا سرمینارا

داستان زندگی ادگار کیسی