رابرت دیتمر

رابرت دیتمر

رابرت ای. دیتمر، 30 سال را در تجارت و خدمات دولتی گذرانده است، جایی كه تقریباً هر نوع اتلاف وقت را می توانید تصور كنید. وی به عنوان مدیر روابط رسانه ای ناتو و ارتش ایالات متحده خدمت کرده و بیش از 15 سال آژانس های روابط عمومی را تحت مالکیت و فعالیت داشته و دارای تخصص ویژه در زمینه برنامه ریزی و اجرای ارتباطات اضطراری و بحران است. وی در حال حاضر مشاور روابط عمومی و عضو هیئت علمی معتبر دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه ایندیانا است. او و همسرش سو در ایندیاناپولیس ایندیانا زندگی می کنند.

کتاب های رابرت دیتمر