مهدی نورانی

مهدی نورانی

سیدمهدی نورانی نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی داستانهای عربی قرن 20م, تروریست‌های سوریه, تروریست‌های عراق, داعش و ... می باشد.

کتاب های مهدی نورانی

حزب الله در سوریه


سکوی پنهان


اشک دشمن


شکار شکارچی


عطش