میشل پیکمل

میشل پیکمل

میشل پیکمل که حدود سی سال نویسنده کودکان پس از شغل معلمی بوده است ، بیش از دویست اثر منتشر کرده است و جوایز متعددی به دست آورده است که چندین زبان ترجمه شده است.

کتاب های میشل پیکمل

وقتی گربه تکان نمی خورد


پاندا