بهرام عفراوی

بهرام عفراوی

بهرام عفراوی متولد سال 1343، فعالیتش در گرافیک را در سال ۱۳۶۶ و در چاپ ۱۳۷۵ آغاز کرد. از دیگر فعالیت های وی می توان به فعالیت مطبوعاتی از سال ۱۳۷۵با نشریات مختلف از جمله دانشمند، اطلاعات و ... ، جانشین سردبیر نشریه مرزهای بیکران فضا، دارای درجه خوش در خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران سال ۶۶، فعالیت در زمینه طراحی فونت‌های سیستمی ویندوز برای شرکت نرم‌افزاری فرازان سال ۷۲، طراحی حروف برای نرم‌افزار دریچه شرکت نرم‌افزاری فرازان ۷۲، اجرای کامپیوتری فونت‌های نسخ و ثلث برای شرکت چلیپاسیستم ۷۵، پژوهش در زمینه فونت‌های فارسی، راه اندازی و مدیریت نشر الکترونیک در شرکت‌های مختلف از جمله شرکت یام آذر، سی‌بال هنر، مدیر انتشارات ساروبن و سردبیر نشریه هنر دیجیتال، تدوین مقالات متعدد درباره فونت، گرافیک و چاپ در نشریات
  طراحی گرافیک و سایت محصولات متعدد برای شرکت‌های مختلف از جمله شرکت داروگر، نرم افزاری سینا و ... اشاره کرد.

کتاب های بهرام عفراوی