وحید خضاب

وحید خضاب

 وحید خضاب متولد سال 1366، مترجم و تاریخ پژوه ایرانی است.

کتاب های وحید خضاب

طالبان


پشت صحنه سیاسی جنگ 33 روزه


زندگی زیر پرچم داعش


10 غلط مشهور درباره اسرائیل


تو زودتر بکش 1


فرمانده در سایه


پدر معنوی حزب الله


جاسوس استورم 1


کاملا سری


از افغانستان تا لندنستان