مارینا اولیور

مارینا اولیور

مارینا اولیور (متولد 1934) نویسنده رمان های عاشقانه بریتانیایی است. او همچنین با نام های مستعار سالی جیمز، دونا هانت، بریجت تورن، وستا هاتاوی، لیوی وست و لورا هارت نوشته است. مارینا همچنین کتاب های آموزش نویسندگی منتشر کرده است.
اولیور به عنوان شانزدهمین رئیس انجمن رمان نویسان طرح نویسنده جدید انتخاب شد.

کتاب های مارینا اولیور

هنر رمان نویسی