استیون می

استیون می

استیون می معلم نویسندگی خلاق، مدیر سابق مرکز آروون در بانک لومب، نویسنده یک بار فیلم نامه Emmerdale و نویسنده محترم است. رمان دوم او، "زندگی! مرگ! جوایز! در فهرست کوتاه جایزه رمان Costa 2012 قرار گرفت.

کتاب های استیون می