گل علی بابایی

گل علی بابایی

گل‌علی آقابابایی‌پور معروف به گل‌علی‌ بابایی در سال ۱۳۳۹ در روستای برار شهرستان چالوس به دنیا آمد. او پژوهشگر و مستندنگار دفاع مقدّس، یگان‌نویس و لشکرنویس است و به‌عنوان یکی از پرکارترین و مؤثرترین چهره‌های ادبیات پایداری و مقاومت شناخته می‌شود. او و حسین بهزاد دو پدیدآور همپای صاعقه هستند که این کتاب باعث ایجاد تحوّل در گونهٔ مستندنگاری دفاع مقدّس شد. 

کتاب های گل علی بابایی

نقطه رهایی


همپای صاعقه


کالک های خاکی


شراره های خورشید


ضربت متقابل


ققنوس فاتح