مارکوس هاتشتاین

مارکوس هاتشتاین

مارکوس هاتشتاین (متولد 1961) بیش از 30 سال فرهنگ های اولیه و اسرار آنها را مطالعه کرده است. وی در رشته های جامعه شناسی، فلسفه، دین و الهیات تحصیل کرده است. وی تألیفات مختلفی در زمینه معماری، تاریخ هنر داشته است. امروز او به عنوان نویسنده، مدرس و سردبیر مستقل در برلین زندگی می کند.

کتاب های مارکوس هاتشتاین

معماری و هنر اسلامی