شیما عابدی

شیما عابدی

شيما عابدي متولد سال 1366 ، نویسنده و مؤلف ایرانی می باشد.

کتاب های شیما عابدی

سبک شناسی عکاسی