حسن حضرتی

حسن حضرتی

حسن حضرتی یامچی نویسنده، مترجم و دانشیار تاریخ دانشگاه تهران است که از او آثار چندی دربارهٔ تاریخ ایران و اسلام منتشر شده‌است. او در ۲۲ اسفند سال ۱۳۴۹ خورشیدی در مرند متولد شد. او مدرک کارشناسی تاریخ خود را از دانشگاه شهید بهشتی، و مدرک کارشناسی ارشد، و دکترایش ر از دانشگاه تهران اخذ کرده‌است.حضرتی در سال ۱۳۷۱ دوره کارشناسی خود در رشته تاریخ را در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسانده و برای ادامه تحصیل، راهی دانشگاه تهران شد. در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و در سال ۱۳۷۳ از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خویش با عنوان «نقش سیاسی و اجتماعی نقشبندیان در قرن نهم هجری» به راهنمایی شیرین بیانی و مشاوره احسان اشراقی دفاع کرد. او در سال ۱۳۸۴ با دفاع از رساله دکتری خویش با عنوان «اصلاحات و تحول اندیشه سیاسی عثمانی؛ مطالعه موردی: مدحت پاشا» به راهنمایی محمدتقی امامی خویی و غلامحسین زرگری نژاد و مشاوره محمدابراهیم باستانی پاریزی و عطا الله حسنی دکتری در تاریخ اسلام گرفت. علاوه بر این، او در کلاس هاشم آقاجری حضور داشته‌است. کتابش تحت عنوان مشروطهٔ عثمانی در ششمین دورهٔ جشنوارهٔ فارابی حائز رتبهٔ برتر شد.

کتاب های حسن حضرتی

روش پژوهش در تاریخ شناسی