آلان بیبر

آلان بیبر

دکتر آلان آر بیبر روانپزشک در چپل هیل کارولینای شمالی است و در یک بیمارستان مشغول به کار است. وی بیش از 20 سال است که در این حرفه می باشد.

کتاب های آلان بیبر