حسین کریمشاهی بیدگلی

حسین کریمشاهی بیدگلی

حسین کریمشاهی بیدگلی سال 54 در شهرستان آران و بیدگل متولد شد و از سال 68 با طراحی جدول به عرصه مطبوعات راه پیدا کرد و طی 27 سال گذشته، با بیش از 70 نشریه همکاری داشته است.
از وی تاکنون 12 عنوان کتاب به چاپ رسیده که پنج عنوان اخیر تألیفات وی شامل جدول‌های متنوع مذهبی، جدول حماسه، جدول عاشوراییان، خانه‌های آسمانی و همراه خورشید هشتم در زمینه جدول و سرگرمی است.
حسین کریمشاهی بیدگلی که دارای مدرک روزنامه‌نگاری پیشرفته است، مدتی نشریه بچه‌ها جدول را به مدیرمسؤولی و سردبیری خودش منتشر کرد که با استقبال مخاطبان مواجه شد، اما به دلیل مسؤولیت سنگین و دست‌تنها بودن انتشار آن متوقف شد.
وی که دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث است، افتخار می‌کند که قبل از هر چیز یک معلم است و سابقه 25 ساله در آموزش و پرورش دارد که 15 سال آن را مدیر مدرسه بوده است. او در کنار این موارد فعالیت‌های جانبی داخل آموزش و پرورش داشته است. او مدرس آموزش خانواده در سطح استان قم است و بحث‌های مشاوره‌ای و سخنرانی در مدارس، از جمله فعالیت‌های اوست.

کتاب های حسین کریمشاهی بیدگلی

جدول های متنوع مذهبی