باری رابین

باری رابین

باری رابین (28 ژانویه 1950 - 3 فوریه 2014) نویسنده و دانشگاهی اسرائیلی متولد آمریکایی در زمینه تروریسم و امور خاورمیانه بود. رابین مدیر مرکز تحقیقات جهانی در امور بین الملل (GLORIA)، سردبیر مروری بر خاورمیانه در امور بین الملل (MERIA) و استاد مرکز بین رشته ای (IDC) در هرتزلیای اسرائیل بود. از آن زمان به افتخار وی مرکز GLORIA به مرکز Rubin تغییر نام داده است. وی همچنین سردبیر مجله Turkish Studies بود. کتاب وی اسرائیل: مقدمه ای توسط انتشارات دانشگاه ییل در سال 2012 منتشر شد. کتابهای اخیر روبین شامل خواننده اسرائیلی-عرب ، جنگ طولانی برای آزادی: مبارزه اعراب برای دموکراسی در خاورمیانه و حقیقت در مورد سوریه است. وی سردبیر وب سایت مرکز GLORIA بود. رابین همچنین سردبیر خاورمیانه و ستون نویس PJMedia بود. آخرین کتاب وی، با عنوان انقلاب خاموش (2014)، چگونگی رسیدن چپ به قدرت سیاسی و سلطه فرهنگی در ایالات متحده آمریکا طی سالهای اخیر را بیان می کند.

کتاب های باری رابین

آمریکا بدون نقاب