ابوالحسن تهامی

ابوالحسن تهامی

ابوالحسن تهامی نژاد (۱۳ مرداد ۱۳۱۷ تهران) مدیر دوبلاژ ایرانی است. همسر ابوالحسن تهامی نژاد خانم دکتر امید بهبهانی "زبانشناس و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی" است. وی داماد سیمین بهبهانی، شاعر معاصر ایرانی است. وی مسلط به زبان انگلیسی و مترجم بسیاری از فیلم ها بوده است.گوینده حرفه ای آنونس که برای نخستین بار آنونس گویی را به صورت هنری و حرفه ای، با ادبیات ویژه مرسوم کرد.روزنامه نگار و منتقد دوبله فیلم واولین کسی که نقد دوبله را به صورت جدی در مطبوعات آغاز کرد.

کتاب های ابوالحسن تهامی

100 رهبر تاثیرگذار تاریخ


چه گونه فیلم دوبله کنیم


شور زندگی


زندگی کوروش


هملت


جسارت امید


مکبث


رومئو و ژولیت


پنج نمایشنامه


تاجر ونیزی


تصویر دوریان گری


جولیوس قیصر


هنری پنجم


ماهیگیر و روحش


جهان در 100 سال آینده


شهرهای سرافراز تاریخ