غلامحسین میرزاصالح

غلامحسین میرزاصالح

غلامحسین میرزاصالح متولد ۱۳۲۴ در تهران ، پژوهشگر، نویسنده و مترجم است. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به انجام رساند، و در رشتۀ علوم سیاسی از دانشگاه ملی لیسانس گرفت. سپس به انگلستان رفت و از دانشگاه آکسفورد دانشنامۀ دکتری علوم سیاسی گرفت، همچنین به اخذ درجۀ دکتری در رشتۀ ادبیات از دانشگاه لوزان سوئیس نایل آمد. وی پس از بازگشت به ایران استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی شد و از ۱۳۶۰ش یکسره به کار تألیف و ترجمه پرداخت. حوزۀ کار تخصصی او تاریخ قاجاریه و پهلوی است، اما دامنۀ علاقه‌اش تاریخ، ادبیات و هنر جهانی را هم دربر می‌گیرد.

کتاب های غلامحسین میرزاصالح

بچه های ژیواگو


سرزمین گوجه های سبز


فقط برایم نامه بنویس


میرزا صالح شیرازی


نامه هایی از تهران


نانکینگ


گریبایدف شاعر سیاست پیشه


دیپلماسی و قتل در تهران