مهدی طباطبایی فر

مهدی طباطبایی فر

مهدی طباطبایی فر متولد سال 1358 ، نویسنده ی ایرانی می باشد.از او تا به حال پنج کتاب توسط این انتشارات در قالب داستانک های تک صفحه ای و با موضوعاتی مبتنی بر پیام های اخلاقی (من از تو ...) نشر یافته و نزد مخاطبین محترم از اقبال نسبی برخوردار بوده.

کتاب های مهدی طباطبایی فر