ادم مورتون

ادم مورتون

آدام مورتون (1945 - 2020) فیلسوف کانادایی بود. کارهای مورتون بر چگونگی درک رفتار یکدیگر در زندگی روزمره متمرکز بوده است، با تأکید بر نقشی که درک متقابل در فعالیت های مشترک دارد. وی همچنین در زمینه اخلاق، تصمیم گیری، فلسفه زبان و معرفت شناسی تألیفاتی داشته است. کارهای اخیر او مربوط به لغات ما برای ارزیابی و نظارت بر تفکر ما بود. مورتون از سال 1980 تا 2000 استاد فلسفه در دانشگاه بریستول انگلیس بود و فعالیت علمی خود را در دانشگاه بریتیش کلمبیا به پایان رساند. وی طی سالهای 1998/1999 رئیس انجمن ارسطویی بود و در سال 2006 به عنوان عضو انجمن سلطنتی کانادا انتخاب شد.

کتاب های ادم مورتون

فلسفه در عمل