الین ان آرون

الین ان آرون

الین ان. آرون روانشناس و نویسنده تحقیقات بالینی است که از سال 1990 شخصیت های حساسیت بالایی را مطالعه کرده است. او شش کتاب در این زمینه منتشر کرده است ، از جمله "شخص بسیار حساس" که به 21 زبان ترجمه شده و بیش از یک میلیون نسخه به فروش رسیده است.

کتاب های الین ان آرون

آدم بسیار حساس


عشق و آدم بسیار حساس