فریده اشرفی

فریده اشرفی

«فریده اشرفی» متولد سال 1344 تهران است. مدرک اوکارشناسی در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. اشرفی تاکنون کتاب های متعددی ترجمه کرده و به چاپ رسانده است.

کتاب های فریده اشرفی

دختر ستاره ای


۵۰,۰۰۰ تومان

بانوی پاریسی ما


۱۶,۰۰۰ تومان

آقای پیپ


۱۶,۰۰۰ تومان