فریده اشرفی

فریده اشرفی

«فریده اشرفی» متولد سال 1344 تهران است. مدرک اوکارشناسی در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. اشرفی تاکنون کتاب های متعددی ترجمه کرده و به چاپ رسانده است.

کتاب های فریده اشرفی

بودا در اتاق زیرشیروانی


دختر ستاره ای همیشه عاشق


دختر ستاره ای


هزار و یک گل و خنجر


هزار و یک خشم


بانوی پاریسی ما


آقای پیپ