فریده اشرفی

فریده اشرفی

«فریده اشرفی» متولد سال 1344 تهران است. مدرک اوکارشناسی در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. اشرفی تاکنون کتاب های متعددی ترجمه کرده و به چاپ رسانده است.

کتاب های فریده اشرفی

دختر ستاره ای


۳۲,۸۰۰ تومان

آقای پیپ


۱۲,۸۰۰ تومان