دیپا نارایان

دیپا نارایان

دیپا نارایان (Deepa Narayan-Parker) نویسنده و دانشمند علوم اجتماعی است که بیش از 15 کتاب از جمله Chup: Breaking The Silence About The Women of India را تألیف و تألیف کرده است. او همچنین یک مشاور مستقل در زمینه فقر، توسعه و فقر است و تجربه کار در بانک جهانی، سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی مختلف را دارد. وی توسط مجله Foreign Policy در سال 2011 به عنوان یکی از 100 متفکر برتر جهانی و با Hacking Work به عنوان یکی از 100 قهرمان برتر اخلال گر در فهرست قرار گرفته است.

کتاب های دیپا نارایان

فریاد برای تغییر