کتاب فریاد برای تغییر

Crying Out for Change
صدای فقرا (پیامدهای توسعه)
کد کتاب : 39261
مترجم :
شابک : 978-9644582738
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 584
سال انتشار شمسی : 1391
سال انتشار میلادی : 2000
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب فریاد برای تغییر اثر مجموعه ی نویسندگان

در این کتاب، بنیادی ترین مسئلة توسعه یعنی فقر و رفاه بررسی شده است. پژوهش حاضر که دومین مجلّد از مجموعة سه جلدی «صدای فقرا» است، با هدف شناخت معنای توسعه از زبان مردم کشورهای در حال توسعه تدوین شده است. این کتاب، مشتمل بر دوازده فصل است و نگارندگان طی این فصول با اتّخاذ رویکردی فراتوسعه ای، مسئلة فقر و رفاه را بررسی می کنند و می کوشند با عنایت به همة ناخرسندی ها و ناکامی های توسعه، راهی جدید برای مطالعه پیش روی متخصّصان توسعه، برنامه ریزان و سیاست مداران قرار دهند. آن ها همچنین ثابت می نمایند که تاکنون درک و تعریف صحیحی از توسعه وجود نداشته است. نویسندگان کتاب، همراه گروه های تحقیقاتی خود به میان مردم رفته و با کار بست روش های انسان مدارانة تحقیق، دربارة معنی توسعة «فقر و رفاه» کاوش می کنند. مشخصّة کتاب، به چالش کشیدن تعریف های موجود از توسعه و ارائة تعریفی جدید بر پایة نظریه های مردم کشورهای در حال توسعه و با تکیه بر نتایج تحقیق های مشارکتی و کیفی انجام شده در این زمینه است.

کتاب فریاد برای تغییر