ژوئل پومرا

ژوئل پومرا

ژوئل پومرات در سال 1963 متولد شد. او به عنوان کارگردان و نمایشنامه نویس، از سال 1986 و پس از چندین سال بازیگری، صرفاً به نویسندگی در تئاتر پرداخت. وی که می خواست نوشته های خود را به صحنه ببرد ، Compagnie Louis Brouillard را در سال 1990 تأسیس کرد و اولین نمایش های خود را در Théâtre de la Main d'Or پاریس برگزار کرد (Le Chemin de Dakar، Le Théâtre، Vingt cinq années، Des suées، Les Evénements) ) در سال 1995 ، او P wroteles را نوشت که در اصل در Thé destre des Fédérés در Montluçon تولید شد و سپس در Théâtre de la Main d'Or تجدید چاپ شد. در سال 1996، کارگاهی با حدود 30 بازیگر منجر به ایجاد Présences شد که در هابلوت اجرا شد. سال بعد، پس از اقامت در مونتلوسون، او دوباره به کار در همان نمایش پرداخت که در آن به Treize étroites têtes تبدیل شد، که در Théâtre des Fédérés، در Théâtre Paris-Villette، در Théâtre Brétigny و در جشنواره Saarbrücken ساخته شد. از سال 1997، Théâtre Brétigny و Théâtre Paris-Villette هر سال یک یا چند تولید توسط شرکت وی را تأمین مالی و میزبانی کرده اند. از سال 1998 ، اقامت شرکت وی در Brétigny-sur-Orge به منظور توسعه پروژه های مختلف (نوشتن اقامتگاه ها، کارگاه های نوشتن، پروژه های ویدیویی مشترک با مشارکت مردم منطقه، کارگاه های آموزشی، ضیافت خوانی، چشیدن مزه خوانی برای مخاطبان جوان) صورت گرفته است.

کتاب های ژوئل پومرا

دوست من


در این دنیا


این بچه


تاجران


می لرزم و ماکوندو