مایک مورنو

مایک مورنو

دکتر مایکل رافائل مورنو ، معروف به "دکتر مایک" ، فارغ التحصیل دانشگاه کالیفرنیا در دانشکده پزشکی اروین و هانمن (دانشگاه درکسل فعلی) است. دکتر مایک پس از اقامت خود در فونتانا کالیفرنیا ، به سن دیه گو نقل مکان کرد ، و اکنون در آنجا پزشک خانواده است و در هیئت مدیره آکادمی پزشکان خانواده آمریکا در سن دیگو عضویت دارد. 

کتاب های مایک مورنو

رژیم 17 روزه