صادق سجادی

صادق سجادی

سید صادق سجادی در کرمانشاه، در خاندانی اهل علم و ادب به دنیا آمد. وی مدرک دکتری در رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی را از دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران دریافت کرد و دارای فعالیت‌های فرهنگی زیادی می‌باشد. سجادی در خلال سال‌های تحصیل، تدریس و تحقیق را به موازات هم پیش برده و در دانشگاه‌های تهران، الزهراء، آزاد سلامی، و دانشگاه زنجان نیز تدریس کرده و در تمام این دوران در مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی در سمت دستیار مرحوم دکتر زریاب خویی در بخش تاریخ، آنگاه در سمت مدیر بخش علوم، و سپس به عنوان مدیر بخش تاریخ به کار مشغول بوده است. گرچه سابقه تالیف و ترجمه سید صادق سجادی به قبل از این دوران باز می‌گردد و نخستین کتاب او تحت عنوان طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی منتشر شد، لیکن بعد از آن سجادی در حوزه‌های تاریخ ادبیات فارسی و ادبیات عرب بیشتر کار کرده است. همچنین او بیش از پنج سال نیز در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سمت‌های عضو ارشد دانشنامه ادبیات فارسی، دانشنامه شبه قاره هند و مدیر دانشنامه اخیر فعالیت داشته است.

کتاب های صادق سجادی