کاترین جانسون بوی

کاترین جانسون بوی

دکتر کاترین جانسون بوی (Cathrine V. Jansson-Boyd) مدرس ارشد گروه روانشناسی دانشگاه آنگلیا راسکین، کمبریج، انگلستان است.

کتاب های کاترین جانسون بوی

روان شناسی مصرف کننده