سالی جی پترسون

سالی جی پترسون

سالی جی پترسون (SALLY J. PATTERSON) رئیس شرکت رادیانت ارتباطات، یک شرکت ارتباطات استراتژیک است که رهبران غیر انتفاعی را در مورد مسائل سازمانی از جمله برنامه ریزی ارتباطات، مربیگری اجرایی و انتقال رهبری مشاوره می دهد. او که در واشنگتن دی سی مستقر است، دارای بیش از سی سال سابقه ارتباطات استراتژیک و تخصص سیاست عمومی از جمله ده سال همکاری با شرکت های تحقیق در مورد افکار عمومی است. وی مشاوره و آموزش ارتباطات استراتژیک را به بیش از 700 سازمان غیر انتفاعی ارائه داده است.

کتاب های سالی جی پترسون